นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลนครลำปางขอประกาศเลื่อนการจัดงาน Night Run Nakhon Lampang จากกำหนดการเดิมวันที่ 29 มกราคม 2565

เทศบาลนครลำปางขอประกาศเลื่อนการจัดงาน Night Run Nakhon Lampang จากกำหนดการเดิมวันที่ 29 มกราคม 2565

ไปเป็นวันที่ 4 มิถุนายน 2565 เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า โควิด-19 ตามประกาศจากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดอันอาจจะเกิดกับผู้เข้าร่วมกิจกรรมและเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ทางคณะผู้จัดงานจึงมีความจำเป็นต้องขอเลื่อนการจัดงานวิ่งเพื่อเป็นการบรรเทาผลกระทบของการแพร่ระบาดดังกล่าวและขออภัยในความไม่สะดวกกับผู้สมัครวิ่งทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วยครับ นักวิ่งที่สมัครวิ่งมาแล้วสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางอินบ็อคซ์ของเพจ

คลิก https://www.facebook.com/Night-Run-Nakhon-Lampang-102861225546149/