นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลนครลำปาง ส่งมอบผ้าห่มกันหนาวจาก ปตท. OR ลำปาง ให้แก่ผู้สูงอายุในชุมชนอย่างต่อเนื่อง เป็นวันที่ 2

ศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565 ดร.นิมิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลำปาง มอบหมายให้ นายสุนทร จวงพลงาม ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครลำปาง พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาลฯ และเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครลำปาง ลงพื้นที่ส่งมอบผ้าห่มกันหนาวจาก บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR ลำปาง ให้แก่ผู้สูงอายุในชุมชนประตูต้นผึ้ง-ท่านางลอย ชุมชนท่ามะโอ ชุมชนช่างแต้ม ชุมชนบ้านดงม่อนกระทิง ชุมชนท่าคราวน้อย และชุมชนศรีบุญเรือง เพื่อใช้คลายความหนาวในช่วงฤดูหนาวนี้

ทั้งนี้ จะดำเนินการส่งมอบผ้าห่มให้แก่ผู้สูงอายุ ครบทั้ง 43 ชุมชน ในเขตเทศบาลนครลำปางอย่างต่อเนื่อง ไปจนถึงวันที่ 20 มกราคม 2565 ต่อไป