นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประกาศจากเทศบาล

นัดตรวจรับงานก่อสร้าง

วันอังคารที่ 18 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. มีการตรวจรับงานงวดที่ 1 (ครั้งที่2) โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณข่วงนครและสวนสาธารณะห้าแยกหอนาฬิกา ณ สถานที่ก่อสร้าง โดย บริษัท ซีเอสดับเบิ้ลยู. คอนสตรัคชั่น จำกัด เป็นผู้รับจ้าง