นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 2/2565 มีหัวชข้อข่าวที่น่าสนใจดังนี้

1.การประปาส่วนภูมิภาค แนะนำใช้ช่องทางออนไลน์

2.คลีนิกมลพิษออนไลน์

3.ใช้รถตอนกลางคืน ไฟติดข้างเดียวมีโทษปรับ 2,000 บาท

4.รองนายกฯ ประวิตร ติดตามคุณภาพน้ำลุ่มน้ำท่าจีนสั่งเร่งรัดแผน หวังผลแก้น้ำท่วม-น้ำแล้ง

5.กรมบัญชีกลางย้ำ เร่งเปลี่ยนแปลงเลขที่บัญชี เพื่อให้ได้รับเงินเดือน เบี้ยหวัด และบำนาญต่อเนื่อง