นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลนครลำปาง ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิง ในชุมชนแจ่งหัวริน

วันอังคารที่ 18 มกราคม 2565 ดร.นิมิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลำปาง มอบหมายให้ นางสาวดวงเดือน ไชยชนะ รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครลำปาง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพร้อมให้กำลังใจครอบครัวที่มีทั้งผู้สูงอายุ ผู้ป่วยแขนขาอ่อนแรง ผู้พิการ และผู้ป่วยติดเตียง ในชุมชนกำแพงเมือง เพื่อสำรวจข้อมูลเบื้องต้นของผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิง เตรียมให้การดูแลช่วยเหลืออย่างถูกต้องและเหมาะสมต่อไป