นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลนครลำปาง ส่งมอบผ้าห่มกันหนาวจาก ปตท. OR ลำปาง ให้แก่ผู้สูงอายุในชุมชนอย่างต่อเนื่อง เป็นวันที่ 5

พุธที่ 19 มกราคม 2565 ดร.นิมิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลำปาง มอบหมายให้ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครลำปาง พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาลฯ และเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครลำปาง ลงพื้นที่ส่งมอบผ้าห่มกันหนาวจาก บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR ลำปาง ให้แก่ผู้สูงอายุในชุมชนบ้านต้าสามัคคี ชุมชนบ้านหน้าค่าย ชุมชนป่าขาม 1 ชุมชนบ้านหัวเวียง ชุมชนศรีเกิด และชุมชนศรีชุมใหม่ เพื่อใช้คลายความหนาวในช่วงฤดูหนาวนี้