นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครลำปาง ร่วมให้การช่วยเหลือระงับเหตุอัคคีภัย ณ เทศบาลต้นธงชัย เนื่องจากเจ้าหน้าที่ในพื้นที่อยู่ระหว่างการกักตัว เพื่อเฝ้าระวังโรคโควิด-19

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครลำปาง ร่วมให้การช่วยเหลือระงับเหตุอัคคีภัย ณ เทศบาลต้นธงชัย เนื่องจากเจ้าหน้าที่ในพื้นที่อยู่ระหว่างการกักตัว เพื่อเฝ้าระวังโรคโควิด-19 ในช่วงบ่ายวันที่ 19 มกราคม 2665 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด เทศบาลนครลำปาง ได้รับมอบหมายจาก นายสุรพล ตันสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง ดูแลรับผิดชอบด้านงานป้องกันฯ ให้ออกปฏิบัติหน้าที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยหลังจากได้รับการแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ณ บ้านเลข 122 เจ้าของบ้านนายวินัย สายคำฟู หมู่ 1 ต้นธงชัย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง โดยมีนายอัษฎา พรชนะภากร หัวหน้างานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครลำปาง นำทีมเจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ ให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ. ทุ่งฝาย เทศบาลต้นธงชัย เทศบาลเมืองพิชัย สมาคมกู้ภัยลำปาง และสมาคมกู้ภัยต้นธงชัย ทั้งนี้ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ของเทศบาลต้นธงชัยอยู่ในระหว่างการกักตัวเฝ้าระวังโรคโควิด-19 จึงเป็นการบูรณาการทำงานร่วมกัน ดังกล่าว.