นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลนครลำปาง รับ 4 แผนงานเร่งด่วนจากผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเพื่อแก้ไขปัญหาแม่น้ำวัง

พฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2565 เวลา 16.00 น. นายกิตติ จิวะสันติการ นายสุรพล ตันสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง ประชุมรับมอบนโยบายการดำเนินการแก้ไขปัญหาแม่น้ำวังในระยะเร่งด่วน โดยมีนายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในการประชุมฯ พร้อมด้วย นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สิ่งแวดล้อมภาค 2 ท้องถิ่นจังหวัดลำปาง ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง เข้าร่วมประชุมด้วย ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางได้สั่งการให้เทศบาลนครลำปาง และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เร่งแก้ไขปัญหาน้ำเสียในแม่น้ำวังอย่างเร่งด่วน โดยเน้นให้ดำเนินการตามแนวที่ไหลผ่านในเขตเมือง ตั้งแต่ สะพานเขลางค์นคร ถึงฝายเขื่อนยาง เป็นระยะทางประมาณ 6 กิโลเมตร ดังนี้ 1.กำจัดวัชพืชในน้ำ 2.กำจัดวัชพืชบนบก 3.เติมปริมาณน้ำ และ 4.เติมอากาศในน้ำ โดยได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมบูรณาการทำงานร่วมกันพร้อมสนับสนุนกิจกรรมอย่างเต็มที่ และได้กำหนดเริ่มกิจกรรมในวันที่ 28 มกราคม 2565 นี้