นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลนครลำปางร่วมซ้อมแผนเผชิญเหตุฉุกเฉิน ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อปฏิบัติการฉุกเฉินที่ได้มาตรฐาน

วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2565 นายสุรพล ตันสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง นำกำลังเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องมือยานยนต์ เข้าร่วมซักซ้อมแผนเผชิญเหตุฉุกเฉิน ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ท่าอากาศยานลำปาง เพื่อให้การปฏิบัติการฉุกเฉินที่ได้มาตรฐาน สามารถร่วมสนับสนุนให้ความช่วยเหลือ ปฏิบัติการกับหน่วยงานในพื้นที่เมื่อเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆได้อย่างทันท่วงที