นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประกาศจากเทศบาล

นัดตรวจรับงานก่อสร้าง

วันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. มีการตรวจรับงานงวดที่ 1 (งานงวดเดียว) โครงการซ่อมแซมอาคารพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เมืองลำปาง (มิวเซียวลำปาง) ณ สถานที่ก่อสร้าง โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภราดร คอนสตรัคชั่น เป็นผู้รับจ้าง