นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประกาศจากเทศบาล

นัดตรวจรับงานก่อสร้าง

วันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น. มีการตรวจรับงานงวดที่ 1 โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะประตูเวียง ณ สถานที่ก่อสร้าง โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทุ่งยางตอง เป็นผู้รับจ้าง