นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประกาศจากเทศบาล

นัดตรวจรับงานก่อสร้าง

วันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น. มีการตรวจรับงานงวดที่ 2 (งานงวดสุดท้าย) โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณข่วงนคร และสวนสาธารณะห้าแยกหอนาฬิกา  ณ สถานที่ก่อสร้าง โดย บริษัท ซีเอสดับเบิ้ลยู คอนสตรัคชั่น จำกัด เป็นผู้รับจ้าง