นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประกาศจากเทศบาล

นัดตรวจรับงานก่อสร้าง

วันจันทร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14.00 น. มีการตรวจรับงานงวดที่ 4 โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน สำหรับโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านแสนเมืองมูล)  ณ สถานที่ก่อสร้าง โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด  เพชรลำปางก่อสร้างเป็นผู้รับจ้าง