นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประกาศจากเทศบาล

นัดตรวจรับงานก่อสร้าง

วันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น. มีการตรวจรับงานงวดที่ 1 และงวดสุดท้าย โครงการปรับปรุงวงเวียนบริเวณหน้าวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม   ณ สถานที่ก่อสร้าง โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุภสิริก่อสร้าง  เป็นผู้รับจ้าง