เมืองลำปางเป็นบ้านที่มีความสุขของทุกคน " A Happy Home For All "

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประกาศจากเทศบาล

นัดตรวจรับงานก่อสร้าง

วันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น. มีการตรวจรับงานงวดที่ 2 (งวดสุดท้าย) โครงการปรับปรุงลานและพื้นที่โดยรอบศาลหลักเมือง  ณ สถานที่ก่อสร้าง โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุภสิริก่อสร้าง  เป็นผู้รับจ้าง