นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประกาศจากเทศบาล

นัดตรวจรับงานก่อสร้าง

วันพุธที่ 2 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. มีการตรวจรับงานงวดที่ 1 (งานงวดเดียว) โครงการปรับปรุงหลังคาอาคารเตาเผาแก๊สสุสานไตรลักษณ์  ณ สถานที่ก่อสร้าง โดย นายกฤษฎา คำปากูล เป็นผู้รับจ้าง