เมืองลำปางเป็นบ้านที่มีความสุขของทุกคน " A Happy Home For All "

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประกาศจากเทศบาล

นัดตรวจรับงานก่อสร้าง

วันพุธที่ 2 มีนาคม 2565 เวลา 10.30 น. มีการตรวจรับงานงวดที่ 1 (งานงวดเดียว) โครงการปรับปรุงห้องทำงานรองนายกอาคารกองสาธารณะสุข ชั้น 3 ณ สถานที่ก่อสร้าง โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตงเฮงอุตสาหกรรม เป็นผู้รับจ้าง