นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประกาศจากเทศบาล

นัดตรวจรับงานก่อสร้าง

วันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. มีการตรวจรับงานงวดที่ 1 (ครั้งที่ 2) โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติจังหวัดลำปาง (สวนจีน) ณ สถานที่ก่อสร้าง โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลำปางไพศาลก่อสร้าง เป็นผู้รับจ้าง