เมืองลำปางเป็นบ้านที่มีความสุขของทุกคน " A Happy Home For All "

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประกวดราคา

ร่างประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนเลียบแม่น้ำวังฝั้งซ้าย ตั้งแต่ชุมชนท่าคราวน้อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)