นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประกวดราคา

ร่างประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนเลียบแม่น้ำวังฝั้งซ้าย ตั้งแต่ชุมชนท่าคราวน้อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)