นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประกาศจากเทศบาล

นัดตรวจรับงานก่อสร้าง

วันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2565 เวลา 11.30 น. มีการตรวจรับงานงวดที่ 1 (งานงวดเดียว) โครงการปรับปรุงผนังอิฐทนไฟเตาเผาแก๊สสุสานไตรลักษณ์ ณ สถานที่ก่อสร้าง โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลีลาวดี บิลดิ้ง ก่อสร้าง เป็นผู้รับจ้าง