นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประกาศจากเทศบาล

นัดตรวจรับงานก่อสร้าง

วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. มีการตรวจรับงานงวดที่ 1 (งานงวดเดียว) โครงการปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ ถนนบ้านดง ซอย 3 ตั้งแต่บ้านเลขที่ 2 ถึงบ้านเลขที่ 4/1 ณ สถานที่ก่อสร้าง โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งไพลิน ก่อสร้าง เป็นผู้รับจ้าง