นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

สมทบทุนโครงการก่อสร้างศาลหลักเมืองลำปางหลังใหม่

ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง ในฐานะประธานกองทุนพัฒนาศาลหลักเมืองนครลำปาง รับมอบเงินจำนวน 4,000 บาท จากนางพนิดา ณ ลำปาง และนางเนาวรัตน์ สิทธิ เพื่อสมทบทุนโครงการก่อสร้างศาลหลักเมืองลำปางหลังใหม่ หนึ่งในความภาคภูมิใจของชาวลำปาง ในวันอังคารที่ 10 มกราคม 2560 ณ ห้องพักรับรอง เทศบาลนครลำปาง

สมทบทุนโครงการก่อสร้างศาลหลักเมืองลำปางหลังใหม่