นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ลงพื้นที่รณรงค์ขอความร่วมมืองดการตั้งซุ้มเล่นน้ำ หรือการรวมกลุ่ม ในช่วงเทศกาลสงกรานต์

วันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 เลขานุการนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลนครลำปาง ลงพื้นที่ถนนทิพย์ช้าง และถนนบ้านเชียงราย รณรงค์ขอความร่วมมือให้งดการจัดทำซุ้มบริเวณด้านหน้าที่พัก สถานประกอบการ หรือร้านค้า เพื่อการเล่นน้ำหรือการรวมกลุ่ม เปิดเพลงเสียงดัง รวมทั้งตั้งบูธ ซุ้ม หรือคูหาส่งเสริมการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่สาธารณะ และห้ามการเล่นน้ำ ประแป้ง ปาร์ตี้โฟม หรือกิจกรรมใด ๆ ที่เป็นความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคในพื้นที่สาธารณะ และพื้นที่ซึ่งไม่ได้รับอนุญาตให้จัดกิจกรรม เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตามมาตรการของ ศบค. และผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ในฐานะผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตท้องที่จังหวัดลำปาง

ในการนี้ ได้ประชาสัมพันธ์การจัดงาน สลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เมืองนครลำปาง ประจำปี 2565 ที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 10 – 13 เมษายน 2565 ณ ข่วงนคร ห้าแยกหอนาฬิกา ด้วย