นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประกวดราคา

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนเลียบแม่น้ำวังฝั่งซ้าย ตั้งแต่ชุมชนบ้านดงไชยถึงชุมชนท่าคราวน้อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)