นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลนครลำปาง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนามณฑปหลวงพ่อเกษม เขมโก และศาลเจ้าแม่สุชาดา เตรียมจัดงาน “วันพญาวัน”

วันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2565 นายสุรพล ตันสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครลำปาง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาฯ โดยเทศบาลเมืองพิชัย จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น ร่วมกับ อำเภอเมืองลำปาง เทศบาลนครลำปาง มณฑลทหารบกที่ 32 และประชาชนจิตอาสา ทำความสะอาดบริเวณโดยรอบมณฑปหลวงพ่อเกษม เขมโก และศาลเจ้าแม่สุชาดา เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงาน “วันพญาวัน” ในวันเสาร์ที่ 16 เมษายน 2565 ที่จะถึงนี้