นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมรดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่ เนื่องในโอกาสวันปีใหม่เมือง

บ่ายวันอังคารที่ 19 เมษายน 2565 นางนัฤภร ละมัยเกตุ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์ฯ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนการงาน และเจ้าหน้าที่กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลนครลำปาง นำพวงมาลัยดอกมะลิและน้ำขมิ้นส้มป่อย เข้าร่วมรดน้ำดำหัว ดร.นิมิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลำปาง นายชาตรี สุขารมย์ ปลัดเทศบาลนครลำปาง และนายพีระยศ วิรัตน์เกษ รองปลัดเทศบาลนครลำปาง เนื่องในโอกาสวันปีใหม่เมือง เพื่อขอขมาและขอพรจากผู้ใหญ่ ตามประเพณีอันดีงามของชาวล้านนา