นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ความคืบหน้าโครงการปรับปรุงถนนเจริญเมือง ดำเนินการไปแล้วกว่า 60%

วันอังคารที่ 19 เมษายน 2565 นายกิตติ จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่สำนักช่างเทศบาลนครลำปาง และผู้รับเหมาก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนและทางเท้าถนนเจริญเมือง ลงพื้นที่ตรวจดูความคืบหน้าการดำเนินงานปูพื้นผิวถนนใหม่ด้วยบล็อกคอนกรีตทรงสามเหลี่ยม และจะวางระบบระบายน้ำ พร้อมปูกระเบื้องพื้นทางเท้าใหม่ทั้งสองข้างและติดตั้งดวงโคมไฟให้สวยงาม มีความคืบหน้าไปแล้วกว่า 60% ซึ่งในวันนี้ เป็นวันครบกำหนดสิ้นสุดสัญญาแล้ว แต่เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในช่วงที่ผ่านมา มีการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้การดำเนินงานเกิดอุปสรรคและมีความล่าช้า จึงจะเร่งดำเนินงานตามแบบแปลนให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2565 นี้