นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลนครลำปาง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.ลำปาง) ครั้งที่ 3/2565

วันที่ 20 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง นายสุรพล ตันสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง ในฐานะผู้แทนเทศบาลนครลำปาง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.ลำปาง) ครั้งที่ 3/2565 โดยมี นายสุรพล บุรินทราพันธุ์ นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ นายสันติ รังษิรุจิ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยคณะกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง

สำหรับการประชุม ก.บ.จ. ในครั้งนี้ มีประเด็นการพิจารณาที่สำคัญ คือ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของจังหวัดลำปาง การโอนเปลี่ยนแปลงโครงการและงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 การพิจารณาข้อเสนอโครงการที่หน่วยงานเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และวางแผนการส่งเสริมพืชเศรษฐกิจ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดจังหวัดลำปาง