นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประกาศจากเทศบาล

นัดตรวจรับงานก่อสร้าง

วันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. มีการตรวจรับงานงวดที่ 2 และงวดสุดท้าย โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะประตูเวียง  ณ สถานที่ก่อสร้าง โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทุ่งยางตอง  เป็นผู้รับจ้าง