นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ลงพื้นที่ตรวจสอบปัญหาท่อระบายน้ำอุดตัน ณ ชุมชนการเคหะ

วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565 นายกิตติ จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลนครลำปาง และผู้นำชุมชน ลงพื้นที่บริเวณซอย 7 ชุมชนการเคหะนครลำปาง เพื่อตรวจสอบปัญหาท่อระบายน้ำอุดตัน ทำให้เกิดน้ำท่วมขังและส่งกลิ่นเหม็นมาเป็นเวลานาน โดยจะต้องดำเนินการขุดลอกทางระบายน้ำใหม่ จึงได้ทำความเข้าใจกับประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณดังกล่าว ที่อาจจะได้รับผลกระทบในขณะดำเนินการด้วย