นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

รดน้ำดำหัวขอพรนายกเทศมนตรีนครลำปาง เนื่องในโอกาสวันปีใหม่เมือง

ดร.นิมิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลำปาง ให้การต้อนรับ นายธนชัย พงษ์โสภาวิจิตร นายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวนครลำปาง พร้อมคณะฯ พลตรี อโณทัย ชัยมงคล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 พร้อมคณะฯ นายวิโรจ หลักมั่น ผู้อำนวยการโรงเรียนลำปางกัลยาณี พร้อมคณะฯ นายณัชพล จีนขจร ผู้จัดการส่วนคลังปิโตรเลียมลำปาง บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) พร้อมคณะฯ และนายมานัส อนันตกิจไพบูลย์ ผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์และพัฒนาอย่างยั่งยืน-ภาคเหนือ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด นำของที่ระลึกพร้อมน้ำขมิ้นส้มป่อยเข้ารดน้ำดำหัว เพื่อขอขมาและขอพรจาก ดร.นิมิตร เนื่องในโอกาสวันปีใหม่เมือง ตามประเพณีอันดีงามของชาวล้านนา ณ ห้องรับรอง นายกเทศมนตรีนครลำปาง