นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมหารือแนวทางการจัดระเบียบแผงขายอาหาร บริเวณถนนเจริญเมือง

วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 ดร.นิมิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลำปาง เป็นประธานในการประชุมจัดระเบียบแผงขายอาหาร บริเวณถนนเจริญเมือง พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนการงาน และเจ้าหน้าที่งานตลาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครลำปาง เข้าร่วมการประชุมฯ เพื่อหารือแนวทางในการจัดระเบียบแผงขายอาหาร Street Food และอาหารแปรรูป บริเวณดังกล่าว หลังจากได้ปรับปรุงถนนและทางเท้าใหม่ ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย และถูกสุขลักษณะต่อไป ณ ห้องประชุมนายกเทศมนตรีนครลำปาง