นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

24 เมษายน "วันเทศบาล"

เทศบาลนครลำปาง จัดกิจกรรมวันเทศบาล ประจำปี 2565 ดร.นิมิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลำปาง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร  ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนการบริหาร  พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างเทศบาลนครลำปาง ร่วมกันประกอบพิธีไหว้ศาลพระภูมิเทศบาลนครลำปาง โดยพราหมณ์กล่าวโองการอัญเชิญและถวายเครื่องเซ่นไฟว้ จุดธูปเครื่องเช่นไหว้ ถวายผ้าแพร พวงมาลัย สรงน้ำพระภูมิ จากนั้น คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการบริหาร พนักงานเทศบาล พร้อมกัน ณ ลานในสวนสาธารณะห้าแยกหอนาฬิกา พระสงฆ์แสดงพระธรรมเทศนา 1 กัณฑ์ พระสงฆ์ 9 รูป ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ชัยมงคล ถวายปัจจัยไทยธรรม พร้อมถวายภัตตาหาร (ปิ่นโต) พระสงฆ์อนุโมทนา ก่อนที่นายกเทศมนตรีนครลำปางจะได้อ่านสารวันเทศบาล ประจำปี 2565 และเพื่อเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย นายชาตรี สุขารมย์ ปลัดเทศบาลนครลำปาง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนการบริหาร พนักงานเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง ได้ร่วมกันทำพิธีรดน้ำดำหัวคณะผู้บริหาร ประธานสภาฯ และหัวหน้าส่วนการบริหารเทศบาลนครลำปาง ก่อนจะร่วมกันพัฒนาและบำเพ็ญประโยชน์บริเวณข่วงนคร ห้าแยกหอนาฬิกา  เทศบาลนครลำปาง.