นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

บรรยากาศการสืบสานประเพณีอันดีงามของไทยในพิธี รดน้ำดำหัวผู้บริหาร ประธานสภา และหัวหน้าส่วนการบริหารเทศบาลนครลำปาง

24 เมษายน วันเทศบาล นายชาตรี สุขารมย์ ปลัดเทศบาลนครลำปาง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนการบริหาร พนักงานเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง ได้ร่วมกันทำพิธีรดน้ำดำหัวคณะผู้บริหาร ประธานสภาฯ และหัวหน้าส่วนการบริหารเทศบาลนครลำปาง ก่อนจะร่วมกันพัฒนาและบำเพ็ญประโยชน์บริเวณข่วงนคร ห้าแยกหอนาฬิกา  เทศบาลนครลำปาง