นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ชมรมลีลาศนครลำปาง ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

วันที่ 24 เมษายน 2565 นายกิตติ จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง เยี่ยมชมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการส่งเสริมสุขภาพโดยการออกกำลังกายด้วยการลีลาศ เพื่อยกระดับและพัฒนาการเต้นลีลาศของสมาชิกชมรมลีลาศนครลำปาง  ในระหว่างวันที่ 24-25 เมษายน 2565 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง โดยการสนับสนุนของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น (เทศบาลนครลำปาง)