นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ เตรียมความพร้อมจัดงานบวงสรวงหลักเมืองและพิธีสืบชาตาเมืองลำปาง

วันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 ดร.นิมิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลำปาง มอบหมายให้คณะกรรมการอำนวยการจัดงานบวงสรวงหลักเมืองและพิธีสืบชาตาเมืองลำปาง ประชุมร่วมกับสมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง เพื่อหารือการเตรียมความพร้อมจัดงานบวงสรวงหลักเมืองและพิธีสืบชาตาเมืองลำปาง ประจำปี 2565 โดยกำหนดจัดงานฯ ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2565  ณ บริเวณลานอเนกประสงค์หลักเมืองลำปาง ประกอบด้วย ขบวนแห่บายศรี 4 มุมเมือง พิธีถวายเครื่องสักการะและสรงน้ำส้มป่อยแด่พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ (หลวงพ่อดำ) และหลวงพ่อเกษม เขมโก ณ มณฑป พิธีถวายพานพุ่ม ผลไม้ แด่พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ หน้ามิวเซียมลำปาง พิธีบวงสรวงหลักเมืองและพิธีสืบชาตาเมืองลำปาง เพื่อให้การดำเนินงานสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ของการจัดงานฯ ต่อไป ณ ห้องประชุมอาคารหอปูมละกอน เทศบาลนครลำปาง