เมืองลำปางเป็นบ้านที่มีความสุขของทุกคน " A Happy Home For All "

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประกวดราคา

ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงฝายแม่น้ำวัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)