นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการองค์พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ (หลวงพ่อดำ) พร้อมพิจารณามอบหมายให้เทศบาลนครลำปางดูแลรักษา

วันพุธที่ 27 เมษายน 2565 นายสันติ รังษิรุจิ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการองค์พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ (หลวงพ่อดำ) โดย นายสุรพล ตันสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง พร้อมด้วยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง เข้าร่วมการประชุมฯ ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

ด้วยจังหวัดลำปาง ได้รับพระราชทานพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ (หลวงพ่อดำ) ให้เป็นจตุรพุทธปราการประจำทิศเหนือ เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2511 และปัจจุบันได้ทำการบูรณะให้กลับมามีสภาพตามเดิม จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณามอบหมายให้หน่วยงานรับผิดชอบดูแลรักษา โดยที่ประชุมเห็นควรให้เทศบาลนครลำปางเป็นหน่วยงานรับผิดชอบดูแลรักษา ตลอดจนรักษามณฑปจตุรมุขให้มีความสะอาด สง่างาม เป็นที่เคารพบูชาของพุทธศาสนิกชน พร้อมรายงานผลเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปีละ 1 ครั้ง กำหนดจัดพิธีนมัสการทุกวันที่ 26 – 27 ธันวาคม และบวงสรวงศาลหลักเมืองทุกวันที่ 5 พฤษภาคม ของทุกปีด้วย