นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ปรับปรุงสถานที่บริเวณศาลเจ้าพ่อปู่เจ้าวัดบ้านดงไชย เตรียมติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งใหม่

นายกิตติ จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนการงานเทศบาลนครลำปาง ลงพื้นที่ไปยังศาลเจ้าพ่อปู่เจ้าวัดบ้านดงไชย ชุมชนบ้านดงไชย ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำนักช่าง เทศบาลนครลำปาง ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่พร้อมตัดแต่งกิ่งไม้ บริเวณโดยรอบศาลฯ เพื่อเตรียมสถานที่ติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งแห่งใหม่ ให้ประชาชนได้มาใช้ออกกำลังกาย และทำกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน