นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมเตรียมความพร้อมจัดการแข่งขัน Night Run Nakhon Lampang

วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 ดร.นิมิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลำปาง เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมจัดการแข่งขัน Night Run Nakhon Lampang พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่เทศบาลนครลำปางที่เกี่ยวข้อง และคณะผู้จัดการแข่งขันฯ เข้าร่วมการประชุมฯ เพื่อร่วมรับฟังแผนการจัดงานและการเตรียมความพร้อมต่าง ๆ ในการจัดงานในวันที่ 4 มิถุนายน 2565 ที่จะถึงนี้ ณ ห้องประชุมราชาวดี เทศบาลนครลำปาง