เมืองลำปางเป็นบ้านที่มีความสุขของทุกคน " A Happy Home For All "

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลนครลำปาง ร่วมลงนาม MOU โครงการดำเนินงานชุมชนการเคหะยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติ สภ.เขลางค์นคร

วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 นายสุรพล ตันสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง ร่วมทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการดำเนินโครงการดำเนินงานชุมชนการเคหะยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติ สภ.เขลางค์นคร โดย พ.ต.อ.ณัฐญ์วสุภ์ แสงณิรัฒศัย ผกก.สภ.เขลางค์นคร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ พร้อมด้วย ผู้อำนวยการเคหะจังหวัดลำปาง ผู้แทนสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 ผู้แทนอำเภอเมืองลำปาง ผู้แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และประชาชนชุมชนการเคหะนครลำปาง เข้าร่วมพิธีฯ ในครั้งนี้ ณ อาคารอเนกประสงค์การเคหะนครลำปาง

ตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และการเคหะแห่งชาติ ได้ร่วมกันทำบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ (MOU) “โครงการดำเนินงานชุมชนการเคหะยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ” ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชน ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของการเคหะแห่งชาติ โดยการเสริมสร้างให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง เข้าใจ และรับรู้ปัญหาพิษภัยที่เกิดขึ้นจากยาเสพติด เพื่อให้เกิดกระบวนการป้องกัน แก้ไข และการบำบัดยาเสพติด โดยการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน สู่การสร้างรูปแบบการดำเนินงานชุมชนเข้มแข็งในการแก้ปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนต่อไป