นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

สภาเทศบาลฯ เข้ารดน้ำดำหัวขอพรนายกเทศมนตรีนครลำปาง เนื่องในโอกาสวันปีใหม่เมือง

วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลำปาง นำสมาชิกสภาฯ และเจ้าหน้าที่งานกิจการสภาเทศบาลนครลำปาง นำพวงมาลัยดอกมะลิพร้อมน้ำขมิ้นส้มป่อยเข้ารดน้ำดำหัว ดร.นิมิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลำปาง เพื่อขอขมาและขอพรเนื่องในโอกาสวันปีใหม่เมือง ตามประเพณีอันดีงามของชาวล้านนา ในการนี้ ดร.นิมิตร ได้กล่าวให้โอวาทและขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันเพื่อพัฒนาเทศบาลนครลำปางต่อไป ณ ห้องรับรอง นายกเทศมนตรีนครลำปาง