นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลนครลำปาง ครั้งที่ 4/2565

วันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2565 ดร.นิมิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลำปาง เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลนครลำปาง ครั้งที่ 4/2565 พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และหัวหน้าส่วนการงาน เข้าร่วมการประชุมฯ เพื่อติดตามผลการประชุมครั้งที่ผ่านมาจากทุกสำนัก/กอง เรื่อง แผนงานโครงการตามนโยบายของผู้บริหาร ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา และรายงานการใช้จ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน) พร้อมแนะนำตัวพนักงานเทศบาลและข้าราชการที่โอนย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ด้วย ณ ห้องประชุมราชาวดี เทศบาลนครลำปาง