นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลนครลำปางเตรียมพร้อมสนับสนุนพื้นที่ในการจำหน่ายสับปะรด เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดในพื้นที่จังหวัดลำปาง

วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม 2565 เวลา 15.00 น. นายสุรพล ตันสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง เข้าร่วมประชุมการสนับสนุนพื้นที่ในการจำหน่ายสับปะรด เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในการระบายสับปะรดในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดมาก โดยมีนายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง

โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปาง ได้รายงานสถานการณ์ต่อที่ประชุมว่าในปี 2565 จังหวัดลำปางมีพื้นที่เพาะปลูกสับปะรด จำนวน 21,013.75 ไร่ คาดการณ์ผลผลิตรวม 46,729.28 ตัน เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 24.56 ซึ่งในช่วงกลางเดือนพฤษภาคม ผลผลิตสับปะรดจะเริ่มออกสู่ตลาด และช่วงเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2565 จะออกสู่ตลาดมากขึ้น เพื่อเป็นการรองรับและช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดในจังหวัดลำปาง โดยได้ขอความร่วมมือให้ห้างสรรพสินค้า ร้านค้าต่าง ๆ ในจังหวัดลำปางให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายสับปะรดเพื่อช่วยระบายสับปะรดในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดมาก

นายสุรพล ตันสุวรรณ กล่าวว่า “ในส่วนของเทศบาลนครลำปางยินดีสนับสนุนพื้นที่เพื่อให้เกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดมาวางจำหน่ายได้ที่ตลาดสดของเทศบาลทุกแห่ง รวมถึงถนนคนเดินกาดกองต้า และถนนสายวัฒนธรรม และพร้อมให้การสนับสนุนการประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ผ่านช่องทางต่าง ๆ ของเทศบาล เพื่อเผยแพร่ข่าวสารการจำหน่ายสับปะรดให้เป็นที่รับทราบกันอย่างแพร่หลายต่อไปด้วย”