นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมหัวหน้าส่วนการงาน เทศบาลนครลำปาง ครั้งที่ 6/2565

เช้าวันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2565 นายชาตรี สุขารมย์ ปลัดเทศบาลนครลำปาง เป็นประธานในการประชุมหัวหน้าส่วนการงาน เทศบาลนครลำปาง ครั้งที่ 6/2565 พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนการงาน พนักงานและเจ้าหน้าที่ เทศบาลนครลำปาง เข้าร่วมการประชุมฯ เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงการต่าง ๆ ของแต่ละสำนัก/กอง พร้อมหารือข้อราชการต่าง ๆ ด้วย ณ ห้องประชุมราชาวดี เทศบาลนครลำปาง