นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลนครลำปางเข้าร่วมการประชุมให้ข้อเสนอ และรับคำแนะนำของฝ่ายพัฒนาเมืองอัจฉริยะ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 4  นายสุรพล ตันสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง นำเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานพัฒนาลำปางเมืองอัจฉริยะ (Lampang Smart City) เข้าร่วมประชุมให้ข้อเสนอ และรับคำแนะนำของฝ่ายพัฒนาเมืองอัจฉริยะ   ซึ่งเทศบาลนครลำปางเป็นหนึ่งในหน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ได้รับการเสนอเข้าร่วมในการพัฒนาลำปางเมืองอัจฉริยะ (Lanpang Smart City)   โดยเจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันชี้แจงรายละเอียดโครงการ ตลอดจนรับฟังข้อเสนอแนะและคำแนะนำการยื่นข้อเสนอการพัฒนาลำปาง-เมืองอัจฉริยะ จากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล