นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

นายกเทศมนตรีนครลำปาง ร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพคุณแม่เพ็ญแข แซ่ฮ้อ

วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565 ดร.นิมิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลำปาง เป็นประธานวางผ้าไตรมหาบังสุกุล งานบำเพ็ญกุศลศพคุณแม่เพ็ญแข แซ่ฮ้อ (แม่กิมเหล็ง จิรบุญเรือง) อายุ 96 ปี โดยมีคณะผู้บริหารเทศบาลนครลำปาง ร่วมพิธีสวดอภิธรรมศพ ณ ศาลาอเนกประสงค์ วัดคะตึกเชียงมั่น ตำบลหัวเวียง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง จึงขอแสดงความเสียใจและร่วมไว้อาลัยมา ณ โอกาสนี้ด้วย