นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาล​นคร​ลำปาง ร่วมหารือการขอใช้ที่ดินศูนย์ราชการ และที่ราชพัสดุของธนารักษ์จังหวัดลำปาง

วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565 นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เชิญธนารักษ์จังหวัดลำปาง โดยมี นายสุรพล ตันสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง นายจำเนียร ทองกระสัน ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครลำปาง และเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขลางค์บรรพต ร่วมหารือ เรื่อง การบริหารจัดการและการขอใช้ที่ดินศูนย์ราชการจังหวัดลำปาง และที่ราชพัสดุในความดูแลของธนารักษ์จังหวัดลำปาง ณ ห้องประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ศาลากลางจังหวัด