เมืองลำปางเป็นบ้านที่มีความสุขของทุกคน " A Happy Home For All "

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประกวดราคา

ประกวดราคาก่อสร้างปรับปรุงสวนสาธารณะเขื่อนยาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)