นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีมอบวุฒิบัตรโครงการออกกำลังกายด้วยกระบวนท่ามวยจีนเฟยหง ของชมรมไท้เก๊กเหยินเต๋อลำปาง

วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565 ดร.นิมิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลำปาง เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมโครงการออกกำลังกายด้วยกระบวนท่ามวยจีนเฟยหง ของชมรมไท้เก๊กเหยินเต๋อลำปาง โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ (ระดับท้องถิ่น) เทศบาลนครลำปาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง เข้าร่วมพิธีฯ ในครั้งนี้ ณ ชมรมไท้เก๊กเหยินเต๋อลำปาง (อาคารหน้าสวนจีน)